Vad kan jag göra?

Situationen med 5G (inkl infon) kan upplevas som komplicerad och obekväm. Var därför uppmärksam på dig själv (humör, tankar, mående) innan du tar del av infon, och även efteråt. Förändrades känslor medan du läste? Beror det på bakomliggande attityder eller något som inte stämmer med dina tidigare kunskaper? Även om man inte vet svaret så är det ibland viktigt att ändå ställa frågorna. Våra attityder och känslor styr inte bara info-hantering utan även hur vi sedan agerar (vilket påverkar hur vi når ut med ett budskap). Tips för god info-hantering. [http://milken.se/info-hantering.html]

 Detta påverkar även hur vi mår (mentalt och fysiskt) och när vi mår sämre ökar risken för skador av elektrosmog samt påverkar vårt engagemang … så vi börjar med hälsan.

Hur skyddar jag mig? (länk)