Vad är 5G?

Information kring detta är stor och komplicerad så texten nedan kortad och förenklad. Vill man gräva djupare är det bara att följa länkarna.

G:na och elektrosmog.

G står för ”generation” – vi är alltså på väg in i femte generationens trådlösa telekommunikation (5G). 1G (trådlösa telefonsamtal) lanserades redan på 1980-talet, och för varje kommande generation har man sedan lagt till nya funktioner (text, internet, film osv.). Detta har krävt en utveckling av telekom-infrastrukturen som innebär en ökning av elektrosmog. 

Elektrosmog är en förorenande och störande variant av elektromagnetism (som finns naturligt runtomkring oss). Allt är energi i olika former och allt liv på denna planet är beroende av energi – i avancerad samverkan, med subtila signaler och långsam anpassning över tusentals år. En viktig del av energin är elektromagnetism → elektrosmog har potential att fundamentalt störa alla organismer och grundläggande funktioner. Denna risk och störning har ökat snabbt och starkt de senaste 20 åren.

Alla generationer har bidragit till ökningen av elektrosmog – och vi har redan med 4G en allvarlig situation – men med 5G blir det en stor nivåhöjning:

  • Fler antenner, signaler och frekvenser;
  • fler raketuppskjutningar för satelliter;
  • signalerna mer störande/intensiva. Bild: star wars

Mycket av 5G-tekniken är militär radarteknologi (som tidigare primärt använts som vapen och övervakning) med laserlika strålar och koncentrerad energi (större destruktiv påverkan). Pulsade signaler skickas konstant fram och tillbaka mellan din telefon och antennerna så länge du är inom räckhåll.

Den enorma ökningen av antaletsändare (antenner men också mobiler, datorer och ”smarta” produkter) ger en heltäckande exponering.

Dessutom ska det ske en otrolig ökning av antalet satelliter: Mer än 20.000 (!) 5G-anpassade satelliter ska skickas upp, vilket ger följande problem:

  • Raketuppskjutningarna har stor påverkan på miljö, klimat och hälsa;
  • direktinverkan på jonosfären som samverkar med all elektromagnetism (allt liv) på planeten.
  • 3D-exponering (marksändare + satelliter) globalt.

5G kommer att täcka 3 kHz – 300 GHz (tidigare använda frekvenser+ nya högre frekvenser), men koncentrationen lär hamna mellan 5 GHz och 30 GHz.