Dom ansvariga

Aktörer som har hand om utbyggnaden, strålfrågor samt påverkan på miljö och hälsa.

 

Nationellt: SSM och PTS. I andra hand NVV och Folkhälsomyndigheten

Regionalt: LST och Regioner

Lokalt: Kommuner. Medborgarförslag t.ex.

Stora aktörer som EU har en tidsplan för intro av 5G (och flertalet lydiga länder följer deras schema). Den började ca 2016, och de flesta aktörer siktar på att ha första delen av 5G-nätet igång 2020. Full introducering globalt ska ha skett senast 2025. EU:s 5G Action Plan. [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/5G] 

Tester har redan påbörjats i många städer och på universitet – särskilt i Europa. [https://5g-ppp.eu/5g-trials-2/] Andra långt komna områden är USA, Kina och Sydkorea. 

Sverige har tester igång i följande städer: Stockholm, Umeå (T), Luleå, Lund, Göteborg, Linköping. (Borås, Kista, Jönköping med små företagsinstallationer) … och förmodligen fler. Det är svårt att få info av diverse ansvariga aktörer.  

Ibland ändrats lagar och regler till fördel för industrier. Efter en förfrågan till PTS angående antennutbyggnad gavs följande svar: ”De uppgifter du efterfrågar rör enligt PTS bedömning enskildas affärs- och driftsförhållanden och omfattas därför av sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).  

Ofta är industrier och lärosäten med lämplig utrustning först med introduktionen.
Ericsson, Telia och universitet är viktiga aktörer i Sverige. 

Utöver officiella installationer eller testbäddar, introduceras infrastruktur i övriga samhället … men ofta i tysthet. Gatlyktorna är ett bra ex. I stora delar av världen installeras LED-lyktor som är anpssade för 5G-installation (eller redan har det inbyggt i väntan på aktivering).

Utöver detta måste vi förstås nämna den delen av infrastruktur som allmänheten bidrar med: Alla ”smarta” produkter.