Aktivism

Aktivism/generellt: http://stop5g.whynotnews.eu/(verkar bra, typ en sån sida jag tänkt skapa – har t.o.m. artikel klimatpåverkan!). +  www.SAVEUSNOW.ORG.UK 

 http://www.parentsforsafetechnology.org/stop-5g-spectrum-frontiers.html:Föräldrar, viss USA-fokus. 

https://www.facebook.com/groups/MassaktionStoppa5G/

Petition + fler sätt att hjälpa till: http://www.radiationdangers.com/5g-roll-out/international-appeal-to-stop-5g-your-help-is-needed-now/.  + EMF appeal + den svenska stoppa 5g-petititonen. + Just nu även: Grupptalanmot Sveriges regering.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2210510002347174&set=gm.2100019170106013&type=3&eid=ARDvqQS5dYh8w6C21HC_I0ytdgz9aXK2JLxZkb6T79e72ABT2-M8hnLv1R1Muq_2VhNHtPFPpZ3Am-xC

Här inleds med en intr att-göra-lista: https://takebackyourpower.net/sign-the-international-appeal-stop-5g-on-earth-and-in-space/.   

Samlat stöd: https://www.facebook.com/notes/stop5g/overwhelmed-by-the-5g-horror-study-36-empower-stop5g-tools/646078009160691/

Dessa infoblad ger också ett stöd när ni talar med folk:

Ställ dessa frågor t allmänheten:

# Vill du och din familj ha rättigheten att slippa konstant exponering av cancerogen mikrofrekvent strålning?
# Bör man tillfrågas – och ge sitt medgivande – innan exponering sker?
# Bör signaler med sådan karaktär fullt ut säkerhetstestas gällande miljö- och hälsokonsekvenser INNAN sådan teknik introduceras?
Om ni svarat ”ja” på dessa frågor, tycker ni liknande som flera internationella konventioner samt miljöbalken.

 

Exempel på motargument och info-hantering: Någon ni pratar med nämner artikeln i NY Times (12 maj 2109) https://www.nytimes.com/2019/05/12/science/5g-phone-safety-health-russia.html

som hävdar att riskerna med 5G är vilseledande rysk propaganda. [Här] är en svensk artikel som analyserar och bemöter detta. http://milken.se/nytt/texter/ih-nyt.html

 

Hjälp träden:

Protestera, i lämpliga sammanhang.

Krama, för att ge energi till trädet och för att hålla motorsågarna borta.

Bevaka: Både så att de ej huggs ned OCH se om de blivit strålade: https://ehtrust.org/tree-damage-caused-mobile-phone-base-stations-observation-guide-helmut-breunig/ 

Skapa gärna en lokal grupp där ni kan hjälpas åt med ovanstående.

 

Bevaka antennerna : http://www.lighting.philips.se/system/belysningssystem/citytouch

Ta bort/byta antennerna på gatlyktor: https://youtu.be/snRDSeYmkIY

fråga t Marksteele / B Trower / K Hellberg:

Why Volt ins of W? Better for 5G? 

Does 5G-radiation travel diffentely than previous (4G and older)?

Are antenneas dependent on electricity-connection or do they have battery (or even suck up ambient energy like Tesla coils)?

Mark: FOR THOSE LOOKING FOR ADVICE ON FIGHTING BACK E MAIL INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK   FOR HELP. + https://www.reevu.com/company/contact/  + https://contactout.com/Mark-Steele-2601276

 

Bevaka politiken (som berör både träden o antennerna)

 

Event: Demo, Stenugnsund 31 maj.

1 juni: Glbal actionday – no cell phones.

 

Engageramiljörörelsen (allt från lokala grupper till globalt). Pga ogenomtänkt myndighetsuppdelning av sakfrågor, samt tradition, ses elektro-smog oftast inte som en miljöfråga – särskilt inte av miljöorganisationer som av tradition endast tittat på klassiska miljöfrågor … och därmed varit blinda för en av de störstaoch viktigastemiljöfrågorna någonsin (vilken den har blivit under 2000-talet).

Om du vill förse med miljöorganisationer med vetenskapligt underlag bör denna rapport täcka behovet … då den har ett brett och uppdaterat miljöfokus: http://milken.se/w.html

 

Juridik:

Sverige:

Publikationer och rättsfall: http://unitejuridik.simplesite.com/437837534

SSS

Remissyttranden: https://eloverkanslig.org/remissyttranden/

Folket vann i UK: http://humansarefree.com/2018/10/britains-first-court-case-against-5g.html  (okt 2018).

Danmarks motsvarighet t SSS pressar på bra: https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/5g-er-et-milj%C3%B8toksin-beder-om-foretr%C3%A6de-p%C3%A5-christiansborg

Juridik: https://www.activistpost.com/2017/03/seventeen-ohio-cities-file-lawsuit-stop-5g-cell-towers-everywhere.html.

SSS har skickat riskbedömning till myndigheter: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/03/stralskyddsstiftelsens-riskbedomning-5g/

Forkaare skickade (juni 2018) till sve.s regering: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/07/statsministrar-informeras-5g-medfor-allvarliga-potentiella-halsorisker/

äVen LST; Region o kommuner.

 

Positivsm

En del av detta händer redan:

Några positiva tankar: https://takebackyourpower.net/5g-the-dominoes-are-starting-to-fall/

Meditationens kraft: https://drjoedispenza.net/blog/science/new-measurements-new-possibilities-part-i/  + https://drjoedispenza.com/pages/testimonials  + den svenska (Zoe?)

 

En positiv sak är att elektrosmog (till skillnad från kemiska föroreningar) försvinner omedelbart när sändaren slås av.

 

 

Mer info, nyheter, event, aktivism m.m på följande sidor:

både www o fb